KOBIETA - WIEDZA - WŁADZA

Społeczna rola kobiet na przestrzeni wieków

Dziękujemy za udział w wydarzeniu!

8 marca 2014

Kraków, Sukiennice

08-23 marca 2014

Kraków, Sukiennice

8 marca 2014

Opera Krakowska

10-15 marca 2014

Kraków, Kijów Centrum

Résumé projektu

,,KOBIETA – WIEDZA –WŁADZA”


Przystępując do realizacji autorskiego projektu ,,KOBIETA –WIEDZA –WŁADZA”, - poprzez spojrzenie w przeszłość - chcieliśmy wskazać, że
w dzisiejszym świecie prawo nie ogranicza ani nie blokuje możliwości aktywnego uczestnictwa kobiet w życiu społecznym i publicznym.

Ograniczenia mają charakter kulturowy; wynikają z wychowania, ról społecznych i postaw przypisanych płci, mentalności i dotyczą zarówno kobiet jak i mężczyzn. Kobiety mają kompetencje, wytrwałość, gotowość do ciężkiej pracy, ale zbyt często powstrzymuje je brak wiary we własne siły. Często wynoszą z domu uwarunkowania, które skłaniają raczej do bierności, posłuszeństwa, troski o innych.

W świecie zawodowym sytuuje je to rolach podległych.

Tymczasem aktywność wymaga podjęcia ryzyka, zmierzenia się z własnym strachem i wątpliwościami.

Wciąż jeszcze istnieje ogromny, niewykorzystany potencjał, jaki mogłyby kobiety wnieść w życie gospodarcze, społeczne, polityczne i osobiste. Konieczność poznania barier wewnętrznych, zwiększenia samoświadomości  – Wiedza – oraz umiejętność „zarządzania” własnymi możliwościami  i ograniczeniami – Władza – to kierunek na dzisiaj i na przyszłość.

Cieszę się, że w ramach artystycznych rozwinięć projektu ,,KOBIETA – WIEDZA – WŁADZA” udało się zachować myśl przewodnią przedsięwzięcia, której symbolem i inspiracją była tytułowa wiedźma czyli - ta która wie.

 

 


Ewa Bielecka

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie ,,Na Rzecz Rozwoju”


Kraków, 27-03-2014