KOBIETA - WIEDZA - WŁADZA

Społeczna rola kobiet na przestrzeni wieków

Dziękujemy za udział w wydarzeniu!

8 marca 2014

Kraków, Sukiennice

08-23 marca 2014

Kraków, Sukiennice

8 marca 2014

Opera Krakowska

10-15 marca 2014

Kraków, Kijów Centrum

 

dr Alicja Adamczak - Innowacyjność i kreatywność wśród kobiet i mężczyzn

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych, praca doktorska nt. „Pełnomocnik w postępowania patentowym”. Zdała egzamin sędziowski, jest rzecznikiem patentowym, radcą prawnym oraz adiunktem w Politechnice Świętokrzyskiej. Członek Rady Administracyjnej i Komitetu Budżetowo-Finansowego Europejskiej Organizacji Patentowej. Przez dwie kadencje była Prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i przewodniczącą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Przez szereg lat redaktor naczelna kwartalnika „Rzecznik patentowy” oraz zeszytów naukowych – seria „Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej”. Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego.

Uczestniczyła w pracach legislacyjnych dotyczących własności intelektualnej. Należy do wielu organizacji oraz stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych, wielokrotnie nagradzana i odznaczana za działalność zawodową oraz społeczną. Autorka wielu inicjatyw na rzecz upowszechniania znaczenia własności intelektualnej i innowacyjności, promocji polskich osiągnięć w świecie oraz transferu wiedzy z uniwersytetów do przemysłu, a także w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i studentów.

Inicjatorka m.in. cykli międzynarodowych konferencji na temat „Innowacyjność i kreatywność kobiet w nauce i biznesie na rzecz rozwoju gospodarczego” w Warszawie oraz sympozjów „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” w Krakowie, a także autorka koncepcji konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, krótki film i informację medialną z zakresu własności intelektualnej, ogłaszanych przez Urząd Patentowy RP. Za wieloletnią i intensywną promocję Polski została uhonorowana tytułem Ambasadora Kongresów Polskich przez Polską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.

 


dr Lidia Adamska

dr Lidia Adamska - Dlaczego nie lubimy kobiet sukcesu?

Doktor nauk ekonomicznych, ekspertka w zakresie makroekonomii, rynków finansowych, gospodarek krajów w procesie transformacji; doradza w zakresie biznesu i zarządzania, jest członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet . W okresie czerwiec 2006 - marzec 2013 była członkinią Zarządu i CFO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; uczestniczyła w procesie upublicznienia Giełdy w 2010, była przedstawicielką GPW w Europejskiej Federacji Giełd. Jej pasje to maratony i dalekie podróże.


 
 

 


Barbara Bilszta-Niewrzol Sukces tworzony z pasją

Dyrektor Paderewski Symphony Orchestra of Chicago (USA).

Ukończyła Akademię Muzyki we Wrocławiu, w klasie altówki. Dwukrotna stypendystka Gioventu Musicale Italiana (Włochy 1988, 1990), podpisuje kontrakt z Orchestra Stabile di Bergamo (znanej jako Italian Symphony Orchestra). Na intensywną działalność zawodową we Włoszech składają się koncerty symfoniczne i kameralne, nagrania płytowe, udział w programach telewizyjnych i festiwalach, liczne podróże koncertowe po Europie i USA.

W 1996 wyjeżdza  do Chicago, USA, gdzie obejmuje stanowisko dyrektora artystycznego The Naperville Chamber Orchestra. Wspȯłpracuje z New Philharmonic Orchestra, Elgin Symphony Orchestra, Chicago Opera, Orbert Davies Jazz Orchestra.W 1997 tworzy The Paderewski Symphony Orchestra (PaSO). Organizacja ma dwie misje: zapewnienie kontaktu z żywą polską kulturą muzyczną milionowej Polonii chicagowskiej oraz promowanie kultury Polskiej w USA. W latach 1997-2014 organizuje i sponsoruje ponad 250 koncertów symfonicznych i  kameralnych, dla ok. 210 000 widzów. Szczególnie ważne wydarzenia mają miejsce w słynnej, mieszczącej 2,5 tys. widzów, Orchestra Hall at Symphony Center. Tu zabrzmiała muzyka Wojciecha Kilara, w koncercie pt. “Kilar: żywioł i modlitwa”; tu odbył się koncerty chopinowskie, gala Paderewskiego, koncerty jubileuszowe. Na premierę opery “Straszny Dwȯr” Moniuszki wybrała jeden z największych i najnowocześniejszych teatrȯw amerykańskich - Rosemont Theatre. Spektakle z udziałem 270 wykonawcȯw z Polski i USA obejrzało w ciągu dwȯch dni blisko 8,5 tys. widzȯw. Wydarzenie to zostało uhonorowane proklamacją Kongresu USA.

Prowadzi stałą kampanię na rzecz edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży. Jest autorką programȯw radiowych, artykułȯw prasowych, organizatorką warsztatȯw i wykładȯw, spotkań i konferencji. W zorganizowanych przez nią koncertach dla młodych widzȯw uczestniczyło ponad 27 tysięcy dzieci i młodzieży z Polonijnych Szkȯł Sobotnich. Wspólnie z mężem, Wojciechem Niewrzołem, skrzypkiem i dyrygentem założyła w 2000 roku Akademię Muzyki, w ktȯrej uczy się ok.120 uczniȯw. Koncerty Akademii PaSO wpisały się na stałe w kulturalny kalendarz miasta. Program “Muzyka Krȯlȯw Polskich” uzyskał tytuł “Best of the best” w ankietach widzȯw amerykańskich.

Barbara Bilszta została wyrȯżniona wieloma dyplomami i odznaczeniami polskimi i amerykańskimi, w tym srebrnym medalem “Gloria Artis” od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

 Dorota Dabrowski

Dorota Dabrowski - Kobiece zasady a męski świat

Jest od 2002 r. dyrektorem zarządzającym Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham). Odpowiada za prace Izby jako organizacji opartej na członkostwie, wspierającej tworzenie sprzyjającego klimatu dla działalności gospodarczej w Polsce. W czasie pełnienia przez nią funkcji dyrektora zarządzającego organizacja AmCham rozwinęła się i liczy ponad 330 członków. Aktywnie działa w niej 18 zespołów, dzięki którym AmCham z powodzeniem realizuje swoją misję i odpowiada na potrzeby członków.

Dorota Dabrowski działała w komitecie wykonawczym organizacji AmChams in Europe, była jednym z założycieli stowarzyszenia Polish Professional Women Network (PWnet) oraz jurorem konkursów „Złote Spinacze” Polskiego Stowarzyszenia PR, Arts & Business Awards i Students in Free Enterprise (SIFE). Prezentuje zagadnienia dotyczące środowiska gospodarczego i politycznego w Polsce, a także prowadzi spotkania i dyskusje panelowe.

Przed związaniem się z AmCham przez 10 lat była w biznesie jako dyrektor Cargo Partner Spedycja, księgowa w Shell Polska i PriceWaterhouse, a także dziennikarka Warsaw Business Journal. 

W 1992 r. ukończyła ekonomię i slawistykę na Lawrence University w Appleton w stanie Wisconsin. W 1998 r. ukończyła studia MBA przy University of Calgary. Ma tytuł Kompetentnego Mówcy (Toastmasters) i współzałożyła stowarzyszenia MBA Club w Polsce.

Wychowała się w Teksasie, a od 1992 r. mieszka i pracuje w Polsce.

 

 


Anna Hejka

Anna Hejka - Jak osiągnąć niemożliwe?


Założyciel i Prezes Heyka Capital Markets Group, pierwszego banku inwestycyjnego w Europie Centralnej i Partner Zarządzający funduszy PE i VC
Globalny Lider Jutra Światowego Forum Gospodarczego w Davos i Anioł Biznesu 2009 Europejskiego Stowarzyszenia Aniołów Biznesu.
Strateg skupiony na wynikach prowadzący interesy w różnych sektorach, na styku kultur, przez wiele zaburzeń technologicznych i cykli gospodarczych. Doradza Prezydentowi RP, Ministerstwu Gospodarki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, BGK, Bankowi Światowemu oraz Komisji Europejskiej w kwestiach Innowacji. Skutecznie strukturyzuje transakcje, używając produkty finansowe przystosowane do zmieniających się wymagań firm i warunków rynkowych. Jej kontakty, wiedza, wyjątkowa empatia i wybitne zdolności negocjacyjne dostarczają klientom i spółkom portfelowym wsparcia w wykorzystaniu nowych trendów.

Ekspert PARP i K. Lewiatan, członek Rady Programowej Narodowego Programu Przedsiębiorczości i PID. Seryjny przedsiębiorca (bank inwestycyjny, firma maklerska, fundusze Buyout, Growth i VC oraz firmy w sektorze FMCG), anioł biznesu, bankier inwestycyjny (Salomon Brothers) i Prezes firmy maklerskiej w Nowym Jorku, bankier korporacyjny (JPMorgan Chase) w Madrycie, członek zarządów i rad nadzorczych w Polsce i USA, wykładowca (PAN, uniwersytety oraz stowarzyszenia aniołów biznesu), mówca na konferencjach takich jak the World Economic Forum, Institute for International Research, Shell Global Solutions czy Euromoney publikujący w prasie polskiej i zagranicznej (International Economy, National Review, Gazeta Bankowa, Wprost).

Heyka Capital Markets Group www.hcmgroup.pl od 1990r. umożliwia firmom przyspieszenie i globalizację wzrostu, poprawę płynności (wdrożenie sprawozdawczości zarządczej, zarządzanie cyklem konwersji gotówki, odpowiednie finansowanie), wzmocnienie kultury korporacyjnej (misja, wartości, ład korporacyjny, najlepsze praktyki), zwiększenie wydajności (programy motywacyjne i opcyjne) oraz wzrost elastyczności działań (globalne badania rynkowe, śledzenie i przewidywanie trendów) w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych. HCM skupia się na finansowaniu spółek wzrostowych, zwłaszcza z globalnym potencjałem, poprzez zarządzane przez siebie fundusze oraz przeprowadzaniu przejęć, fuzji i sprzedaży firm, dostarczaniu klientom najróżniejszych form finansowania od kapitału, przez derywaty do długu, doradztwie strategicznym i szerokim wsparciu zarządów od uczestnictwa w radach nadzorczych do coachingu http://www.hcmgroup.pl/26,testimonials.html.

 


prof. Janusz Majcherek

prof. Janusz Majcherek

Profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie kieruje katedrą socjologii. Autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych w zakresie filozofii i socjologii kultury oraz filozofii politycznej, a także historii politycznej („Relatywizm kulturowy. Uwarunkowania i konsekwencje pewnej doktryny” 1995, „Pierwsza dekada III RP” 1999, „W poszukiwaniu nowej tożsamości” 2000, „Źródła relatywizmu w nauce i kulturze XX w. Od teorii względności do postmodernizmu” 2004, „Demokracja, przygodność, relatywizm” 2007, „Kultura, osoba, tożsamość” 2009, „Etyka powinności” 2011).

Analityk i komentator zagadnień politycznych i społecznych, publikował lub publikuje na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Newsweeka”, „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej”, „Przeglądu Politycznego” oraz innych czasopism krajowych i zagranicznych. Obecny jako komentator i ekspert na antenie kilku stacji radiowych (m.in. TOK FM, Radio Kraków) i telewizyjnych (m.in. TVN24, Superstacja, TVP Kraków). Wyróżniony Polskim Pulitzerem (nagroda branżowego miesięcznika „Press”) za najlepszy tekst publicystyczny 1999 r. Laureat Nagrody Kisiela 2003.

 

BEATA MOŃKA - Czy wiedza to władza; czy władza to wiedza?

 

Prezes Zarządu GBC - Gremi Business Communication

Zarządza wiodącym wydawcą tytułów i serwisów internetowych o tematyce społeczno-politycznej, ekonomicznej i prawnej, w tym m.in. „Rzeczpospolitej’, najbardziej opiniotwórczego dziennika w Polsce w 2013 r. i „Parkietu”, najstarszej w Polsce gazety prezentującej zagadnienia z zakresu inwestowania i rynku kapitałowego.

Specjalistka w zakresie zarządzania, marketingu i sprzedaży, a także brand i business coachingu. Od początku kariery związana z mediami i komunikacją. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych w międzynarodowych firmach. Wykładowca, szkoleniowiec i prelegent, członek Europejskiej Rady Doradców przy Pittsburgh University, Klubu Polskiej Rady Biznesu i  Polskiego Klubu Biznesu. Laureatka licznych nagród biznesowych, m.in. konkursu Radia PIN i BRE Banku - Businesswoman 2009.;  uchonorowana  przez PKB tytułem menadżera XXV lecia za podejmowanie najtrudniejszych wyzwań na rynku mediowym. Z wykształcenia ekonomistka, absolwentka SGH w Warszawie, Wydział HZ oraz Swinburne University of Technology – Business Faculty w Melbourne.

 


prof. Zbigniew Pasek

prof. Zbigniew Pasek - Kobiecość jako projekt kulturowy

Ur. 23 VII 1958 w Krakowie na Kazimierzu. Absolwent polonistyki i religioznawstwa Uniwersytetu jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół kilku kręgów tematycznych. Za najważniejsze można uznać: historię ewangelikalnego protestantyzmu (głównie ruchy charyzmatyczne i zielonoświątkowe), nowe ruchy religijne i alternatywną duchowość we współczesnej Polsce. Uznaje zjawisko narastającej popularności pojęcia duchowości za doniosły przejaw zmian jakie zachodzą w mentalności Zachodu. Interesują go wszelkie przejawy realizacji duchowości człowieka, tak religijne jak i, co jest znakiem współczesności, niereligijne.

W czasie pracy w Instytucie Religioznawstwa UJ (1985-2007), kierował Pracownią Dokumentacji Wyznań Religijnych w Polsce Współczesnej (1995-2007). Obecnie swoje badania realizuje w ramach Pracowni Badań Współczesnych Form Duchowości na Wydziale Humanistycznym AGH. Ostatnie prace: Nowa duchowość. Konteksty kulturowe, Aureus, Kraków 2013; Pozareligjne wymiary duchowości, red. Z.Pasek, K.Skowronek, R.Tyrała, Libron, Kraków 2013; Nowa duchowość w popkulturze. Studia tekstologiczne, współautorstwo z K.Skowronek, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2013. Także: Ordynacja kobiet w protestantyzmie, w: Kobiety i religie, red. A.Kościańska i K.Leszczyńska, Kraków 2006, s. 263-275.

 

 

Janina Paradowska

Komentatorka życia politycznego, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracę dziennikarską zaczynała jako depeszowiec i pracownik działu miejskiego w popołudniówce „Kurier Polski”, piśmie Stronnictwa Demokratycznego, gdzie doszła do stanowiska publicysty, z krótką przerwą na pracę w tygodniku „Przyjaciółka”.

Potem, od 1982 r. w „Życiu Warszawy”, między innymi jako kierownik działu politycznego w 1990 r, wcześniej w dziale nauki i oświaty. Tematyką polityczną zajmuje się od 1989 r.

W „Polityce” od 1991 r. Laureatka wielu nagród dziennikarskich, m. in. Fundacji Pruszyńskich, nagrody im. Adolfa Bocheńskiego, fundacji im. Andrzeja Urbańczyka, Dziennikarz Roku 2002 w plebiscycie miesięcznika „Press”. Od lat wygrywa rankingi czytelników na najpopularniejszego autora „Polityki”. Laureatka nagrody Kisiela w 2010 roku.

W poniedziałki prowadzi Poranek w Radiu TOK FM. Inicjatorka Salonów „Polityki”, które odbywały się w Krakowie, gdzie gościli wszyscy najważniejsi polscy politycy, ale także biznesmeni, ludzie kultury i mediów. Obecnie prowadzi w telewizji Superstacja - rozmowy dnia codziennie od poniedziałku do czwartku oraz komentatorski program "Puszka Paradowskiej", emitowany w niedzielę.

 

 

Monika Piątkowska - Wkład kobiet w rozwój społeczno - gospodarczy

Członek Zarządu ds. informacji i komunikacji

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Marketingu; była też stypendystką Międzynarodowego Programu Wizyt Liderskich Departamentu Stanu USA (2007).

W latach 2003-2012 pełniła funkcję szefa Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa gdzie współtworzyła Strategię Rozwoju Krakowa oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny. Od listopada 2009 r pełniła równocześnie obowiązki pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Marki Kraków. Jest pomysłodawcą projektu KRK2B (Krakow to business), utworzyła też Centrum Obsługi Inwestorów w krakowskim magistracie.

Członek Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Radia Kraków. Przez wiele lat pracowała również w międzynarodowych instytucjach finansowych.

Ostatnio pełniła funkcję dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej w Ministerstwie Gospodarki i rzecznika Ministra Gospodarki.

 

 

 

 

 


dr Margot Stańczyk-Minkiewicz

dr Margot Stańczyk-Minkiewicz - Kobieta w kulturze i społeczeństwie - rozwój i kulturowe uwarunkowania. Imperium wykute przez stukające obcasy czy królestwo krawatów?


Dr Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem jej dysertacji doktorskiej był: Terroryzm międzynarodowy, jako globalne zjawisko ideologiczne i polityczne we współczesnym świecie. Aktualnie adiunkt w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej adiunkt i prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni .

Na co dzień zajmuje się problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu międzynarodowego, przestępczości zorganizowanej, konfliktów współczesnego świata, państw dysfunkcyjnych i zagadnień dotyczących łamania praw człowieka. Obszar jej badań, to w szczególności kraje kontynentu afrykańskiego ( min. Somalia, Etiopia, Zimbabwe, Sudan Pd.). Na swoim koncie ma kilka monografii dotyczących problematyki wyzwań i zagrożeń w XX i XXI wieku, min.: M. Stańczyk - Minkiewicz, J. Kojkoł, G. Cimek, Relativism, terrorizm, globalization, Wydawnictwo AMW, Gdynia 2011, M. Stańczyk -Minkiewicz, Ł Wyszyński, M. Głuchowska – Wójcicka, Globalization – Migration - Security, Wydawnictwo AMW Gdynia 2012, M. Stańczyk-Minkiewicz (red.) Afryka – kontynent wyzwań i zagrożeń a także liczne artykuły oscylujące wokół tej tematyki.

 

 


dr Justyna Wojniak

dr Justyna Wojniak - Kobieta i mężczyzna w refleksji socjologiczno–filozoficznej. Czy Sophia zawsze była kobietą?

absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk politycznych (UJ), adiunkt w Katedrze Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, członkini Zarządu Fundacji Kobiety Nauki. Zainteresowania naukowe: polityka oświatowa Unii Europejskiej, technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji, problematyka nierówności płci w edukacji.
Wybrane publikacje: Podręcznikowa wizja świata a społeczna rzeczywistość. Kreowanie wizerunków płci w ramach kształcenia literacko-kulturowego w szkole podstawowej, „Aequalitas”, Kraków 2012, Polityka państw członkowskich i prawne instrumenty Unii Europejskiej na rzecz równouprawnienia płci w edukacji, Kraków 2013.

 
prof. Jerzy Vetulani - Płeć mózgu czyli o wyższości...

Jerzy Adam Vetulani (ur. 21 stycznia 1936 roku w Krakowie) – profesor nauk przyrodniczych, psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek honorowy Indian Academy of Neuroscience, PTP im Kopernika i PT Badania Układu Nerwowego. Przewodniczący sekcji Neuroscience Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Członek licznych towarzystw międzynarodowych, m.in. DANA, EDAB, CINP, ECNP. W latach 1976–2006 kierownik Zakładu Biochemii Instytutu Farmakologii PAN, profesor Małopolskiej Szkoły Wyższej im. J. Dietla w Krakowie, wykłada neurobiologię na CMUJ. Autor kilkuset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu, współtwórca hipotezy β-downregulacji jako mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych. W 1983 laureat Międzynarodowej Nagrody Anna Monika II klasy za badania nad mechanizmami działania elektrowstrząsu. Jeden z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Popularyzator nauki (Popularyzator Roku 2012), przez ponad dwie dekady redaktor naczelny czasopisma „Wszechświat”, autor książek popularno-naukowych, prowadzi blog naukowy „Piękno Neurobiologii” (vetulani.wordpress,com). Członek Rady Polityki Narkotykowej i zwolennik legalizacji marihuany i ogólnej depenalizacji narkotyków. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Laureat Nagrody Premiera Rady Ministrów za całokształt dorobku naukowego (2003), Nagrody Kopernikańskiej PAU i Miasta Krakowa (2001), Nagrody im. Jerzego Konorskiego (2001), Medalu Jędrzeja Śniadeckiego za całokształt osiągnięć badawczych z dziedziny psychofarmakologii (2006) oraz Odznaki Krakowa Honoris Gratia (2009), ),, Nagrody im Zbyszka Thielego (2011), wyróżniony tytułem Racjonslidsty Roku (2011), Popularyzatora Nauki (2012), tytuł człowieka roku Gazety Krakowskiej (2013), zdobywca wielu nagród Sekretarza Naukowego PAN i Wydziału Nauk Medycznych PAN,

Działa również społecznie, obecnie jest wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia dla Małopolski oraz członkiem honorowym Akademii Pełni Życia, członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Regularnie prowadzi miniwykład w kabarecie „Gadający Pies”

Pełniejsza informacja: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Vetulani

 

 


dr n. med. Lidia Rajzer

dr n. med. Lidia Rajzer

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagielońskiego Collegium Medicum, doświadczony klinicysta, wykładowca, członek Europejskiego Towarzystwa Leczenia ran i Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oddziału krakowskiego.

Autorka licznych artykułów, wykładów, autorskich programów warsztatowych m.in. w zakresie najnowocześniejszych metod zapobiegania i leczenia ran przewlekłych.
Praca doktorska obroniona w 2007 roku z zakresu powikłań łuszczycy - jednej z najczęstszych chorób zapalnych skóry. Temu tematowi autorka chciałaby poświęcić dalszą pracę naukową m.in. we współpracy z naukowcami szwajcarskimi. Współzałożycielka Fundacji Dermatologia Krakowska.
Od 2007 roku związana m.in. ze Specjalistycznym Centrum Diagnostyczno-Zapobiegowym Medicina, gdzie wykonuje zabiegi laserowe w dziedzinie dermatologii i kosmetologii.
Wykładowca Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

Wybrane Publikacje:

 

  1. Wojas-Pelc A., Rajzer L., Rajzer M.: Łuszczyca a choroby sercowo-naczyniowe. Przegląd Lekarski 2002,59,844-847.
  2. Wojas-Pelc A., Rajzer L.: Patogeneza odleżyn: profilaktyka i metody terapii. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004;4,4-14.
  3. Wojas-Pelc A., Rajzer L.: Interleukine 18 ( IL18) and cardiovascular changes observed in psoriasis. II. EADV Spring Symposium Budapest 29 April -1 May 2004. Poster Presentation No PS 205/IMMU39
  4. Wojas-Pelc A., Rajzer L , Rajzer M.: Częstość występowania nieprawidłowości w badaniu echokardiograficznym u pacjentów z łuszczycą zwykłą i łuszczycą stawową. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego 1-5 .09.2004, Bydgoszcz. Prezentacja – referat.
  5. Wojas-Pelc A., Rajzer L , Rajzer M: Nieprawidłowości w badaniu echocardiograficznym u pacjentów z łuszczycą. Przegląd Dermatologiczny, 2005,2,92