KOBIETA - WIEDZA - WŁADZA

Społeczna rola kobiet na przestrzeni wieków

Dziękujemy za udział w wydarzeniu!

8 marca 2014

Kraków, Sukiennice

08-23 marca 2014

Kraków, Sukiennice

8 marca 2014

Opera Krakowska

10-15 marca 2014

Kraków, Kijów Centrum

Konferencja


KOBIETA – WIEDZA – WŁADZA
Społeczna rola kobiet na przestrzeni wieków
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach 
Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie
Sala Siemiradzkiego

8.03.2014 r., godz. 9.15 – 14.30

 

I CZĘŚĆ - WPROWADZENIE

9:15 - 9:50 rejestracja uczestników
10:00 -10.05 powitanie gości

10:05 - 10:20 wystąpienie premiera RP Donalda Tuska

10:20 - 11:00 KOBIETA
Wykład wprowadzający – profesor Jerzy Vetulani: Płeć mózgu czyli o wyższości...
Profesor nauk przyrodniczych, psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

11:00 - 11:10 przerwa techniczna

 

II CZĘŚĆ – PANELE TEMATYCZNE

11:10 - 12:40 WIEDZA
Kobieta i mężczyzna w refleksji socjologiczno–filozoficznej. 
Czy Sophia zawsze była kobietą?


Referat wprowadzający: dr Justyna Wojniak
Doktor nauk politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Moderator: Janina Paradowska
Komentatorka życia politycznego, publicystka.


Paneliści:
prof. Zbigniew Pasek - Kobiecość jako projekt kulturowy
Polski religioznawca , absolwent polonistyki i religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje pracownią badań Współczesnych For Duchowości - Wydział Humanistyczny AGH.
Anna Hejka - Jak osiągać niemożliwe?
Założyciel i Prezes Heyka Capital Markets Group, pierwszego banku inwestycyjnego w Europie Centralnej; Partner Zarządzający funduszy PE i VC.
Dorota Dabrowski - Wiedzieć a umieć
Dyrektor zarządzający Amerykańską Izbą Handlową w Polsce.
Beata Mońka - Czy wiedza to władza; czy władza to wiedza?
Prezes Zarządu Gremi Business Communication Sp. z o.o.

12:40 - 13:00 przerwa na kawę


13:00 -14:30 WŁADZA
Kobieta w kulturze i społeczeństwie - rozwój i kulturowe uwarunkowania. 
Imperium wykute przez stukające obcasy czy królestwo krawatów?

Referat wprowadzający: dr Margot Stańczyk-Minkiewicz
Dr Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień zajmuje się problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu międzynarodowego.

Moderator: prof. Janusz Majcherek
Profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Analityk i komentator zagadnień politycznych i społecznych.


Paneliści:
dr Lidia Adamska - Dlaczego kobiety sukcesu nie są lubiane?
Doktor nauk ekonomicznych, ekspertka w zakresie makroekonomii, rynków finansowych, gospodarek krajów w procesie transformacji.
dr Alicja Adamczak - Innowacyjność i kreatywność wśród kobiet i mężczyzn
Doktor nauk prawnych, Prezes Urzędu Patentowego RP; Członek Rady Administracyjnej i Komitetu Budżetowo-Finansowego Europejskiej Organizacji Patentowej.
Barbara Bilszta-Niewrzol - Sukces tworzony z pasją
Założycielka i dyrektor Paderewski Symphony Orchestra of Chicago (USA).
Monika Piątkowska - Wkład kobiet w rozwój społeczno-gospodarczy
Członek Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

14:30 zakończenie konferencji

*Więcej informacji na temat panelistów znajduje się w zakładce 'goście'.

** Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.Udział w konferencji jest bezpłatny poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy do rejestracji!

______________________________________________________________________________________________________

Pozycja kobiety w strukturach religijnych różnych tradycji

Panel naukowy, Kraków, 13 marca 2014 roku

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ,

Miejsce: KPSC UJ, ul. Grodzka 52, II p., s.119

 

Jaka jest pozycja kobiety w ramach poszczególnych tradycji kulturowych? Jak rysują się perspektywy zmian roli kobiet w społeczeństwach mniej i bardziej konserwatywnych? Czy jest szansa na to, aby papież uczynił kobietę kardynałem? Czy kobieta mogłaby zostać kolejnym Dalajlamą?

Na te pytania spróbują odpowiedzieć zaproszeni goście oraz pracownicy KPSC podczas dwóch sesji panelowych. W ich trakcie pod uwagę wzięte zostaną wszystkie najważniejsze tradycje religijne świata, poczynając od chrześcijaństwa, przez buddyzm, judaizm, islam aż po hinduizm. Dodatkowo uwzględniona zostanie rola kobiet jako teozofek i szamanek. Nadrzędnym celem panelu będzie określenie miejsca zajmowanego przez kobiety zarówno w religiach o silnych strukturach jak też w tradycjach słabiej ustrukturyzowanych. Prelegenci pochylą się nad zagadnieniem uwarunkowań historycznych, ale interesować ich będzie przede wszystkim wpływ historii na współczesne realia a także wyjście poza dotychczasowe ramy dyskusji na temat miejsca kobiet w społeczeństwie, religii i kulturze. Panel zakończy debata w trakcie której naszkicowane zostaną perspektywy możliwych przemian.

Gośćmi panelu będą: prof. Shoshana Ronen, prof. Stanisław Obirek, red. Adam Szostkiewicz, diakonka Halina Radacz.

 

HARMONOGRAM PANELU

I sesja   (g. 12.00 - 13.15)

Stanisław Obirek:                    Feminizm chrześcijański - mit czy rzeczywistość

Joanna Gruszewska:               Kobiety we wczesnym buddyzmie

Joanna Grela:                          Kobiety a buddyzm współcześnie

Halina Radacz:                        Reforma chrześcijańska

Shoshana Ronen:                   Status i rola kobiet w judaizmie

 

Przerwa kawowa

II sesja  (g. 13.35 - 14.40)

Izabela Trzcińska:                      Kobiety -  teozofki

Marta Teperska:                        Kobieta w islamie

Paulina Niechciał:                      Kobieta w Zaratusztranizmie

Agata Świerzowska:                   Hinduizm i joginki

Renata Iwicka:                            Szamanki w Japonii

 

Przerwa kawowa

Dyskusja podsumowująca  (g. 15.00-16.00)

Debata z udziałem prof. Stanisława Obirka, dr Joanny Greli i mgr Haliny Radacz.

Prowadzenie:  red. Adam Szostkiewicz

 

Panel jest otwarty dla publiczności (wstęp wolny) i poprowadzony zostanie w języku polskim. Serdecznie zapraszamy!

Kontakt: (bajka@iphils.uj.edu.pl)