KOBIETA - WIEDZA - WŁADZA

Społeczna rola kobiet na przestrzeni wieków

Dziękujemy za udział w wydarzeniu!

8 marca 2014

Kraków, Sukiennice

08-23 marca 2014

Kraków, Sukiennice

8 marca 2014

Opera Krakowska

10-15 marca 2014

Kraków, Kijów CentrumORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

os. Teatralne 19, 31-946 Kraków
tel. 12 644 34 13, fax 12 685 56 99

biuro@snrr.pl
www.snrr.pl
tel. +48 511 874 155
tel. +48 693 209 199
ergaomnes@ergaomnes.com.pl
www.ergaomnes.com.pl