KOBIETA - WIEDZA - WŁADZA

Społeczna rola kobiet na przestrzeni wieków

Dziękujemy za udział w wydarzeniu!

8 marca 2014

Kraków, Sukiennice

08-23 marca 2014

Kraków, Sukiennice

8 marca 2014

Opera Krakowska

10-15 marca 2014

Kraków, Kijów Centrum

Organizatorzy wydarzenia


 

 

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

os. Teatralne 19, 31-946 Kraków
tel. 12 644 34 13, fax 12 685 56 99

biuro@snrr.pl
www.snrr.pl

 

Ewa Bielecka urodzona i wychowana w Krakowie; krakowianka z wyboru i przekonania. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie pracą magisterską z fizjologii wysiłku z oceną bardzo dobrą.

W latach 2003 - 2009  wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Menadżer Sportu w przedmiocie  „Zarządzanie projektami inwestycyjnymi.”

2009-2011  wykładowca na studiach stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Zarządzanie w turystyce w przedmiocie„Zarządzanie projektami”

Działalność  ZAWODOWA

W latach 1990-94 była współwłaścicielką współzałożycielką i kilku firm, które działały w dziedzinie handlu, transportu, produkcji i deweloperski komercyjnej.

W ramach działalności deweloperskiej współzałożonej przez Ewę Bielecką spółki Super Krak S.A. , (w której pełniła Funkcję Prezesa Rady Nadzorczej do 2002 roku), został zrealizowany pierwszy w Polsce projekt Miasto w Mieście. Na około 40 hektarowym obszarze komercyjnym Olsza, pomiędzy Krakowem a Nową Hutą, na zrestrukturyzowanych i rewitalizowanych terenach poprzemysłowych, zlokalizowane zostały funkcje handlowe, usługowe, rekreacyjne i rozrywkowe.

W 1996 roku oddany został do użytku pierwszy obiekt – stacja paliw Aral ( obecnie B.P. ),

w 1997 hipermarket GEANT ( obecnie REAL ) z galerią handlową i wielopoziomowym parkingiem.

W roku 1998 powstał kolejny obiekt Market Budowlany OBI wraz z parkingiem.

W następnych latach powstały; Multikino – jako pierwsze wielosalowe kino w Krakowie oraz Park Wodny największy kryty obiekt tego typu w Polsce.

 

Działalność publiczna

W latach 1994-2002 Radna Miasta Krakowa.

W 2003 roku Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa

Jest aktywnie działającym członkiem, w Klubu Rotary Kraków Zamek,

Jedyna kobieta w stowarzyszeniu Klub Krakowski. Od 2011r. członek Komisji Rewizyjnej Klubu Krakowskiego.

Od 2000 roku  Przewodnicząca Rady Przyjaciół Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

0d 1998 roku członek a od 2012 roku wice przewodnicząca Rady Towarzystwa Sportowego „Wisła”.

 

Inicjatorka, pomysłodawczyni i współzałożycielka Stowarzyszenia ,,Na Rzecz Rozwoju”, które propaguje rozwój przedsiębiorczości oraz wspiera aktywne postawy obywatelskie w społecznościach lokalnych, zajmuje się działalnością charytatywną. Od 1996 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu

W ramach działalności Stowarzyszenia przez kilka lat organizowała wiele spotkań, szkoleń i konferencji zajmujących się oceną polskiego systemu podatkowego i jego reformą oraz przybliżających tematykę Unii Europejskiej.

Jako inicjatorka, wraz ze Stowarzyszeniem ,,Na Rzecz Rozwoju” organizuje wakacyjny wypoczynek dzieciom i młodzieży spędzającym wakacje w miejscu zamieszkania, oraz wspierają proces wyrównywania szans dzieci z uboższych i dysfunkcyjnych rodzin w zakresie dostępu do kultury, edukacji i rekreacji, zapobiegając  i przeciwdziałając wykluczeniom społecznym

- od 2001 roku -,,Najpiękniejszy Dzień Lata”, w którym wzięło udział przeszło 20 tysięcy dzieci z terenów wiejskich województwa małopolskiego

-  od 2011 roku – projekt ,,Królewskie wakacje”

- od 2013 roku –  projekt ,,Polska-kraj naszych przodków” dla dzieciz kresów wschodnich (Ukraina)

 

NAGRODY I WYRÓŻNIIENIA

Odznaczenie Srebrny Krzyż Zasług – za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu (2006) http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Zas%C5%82ugi

Srebrna Odznaka ,,Za zasługi dla Sportu” – przyznana przez Minister Edukacji Narodowej i Sportu (2003) http://pl.wikipedia.org/wiki/Odznaka_Za_zas%C5%82ugi_dla_Sportu

 

Nagroda Amicus Hominum – nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego w kategorii Polityka Społeczna i Prorodzinna, za działalność na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywność, wspierającą drugiego człowieka (2012) http://pl.wikipedia.org/wiki/Amicus_Hominum

Odznaka ,,Honoris Gratia” – nadane przez Prezydenta Miasta Krakowa, za szczególne zasługi dla Miasta Krakowa w zakresie wspierania działalności kultury fizycznej (2013) http://pl.wikipedia.org/wiki/Odznaka_%22Honoris_Gratia%22

Tytuł Człowieka Roku 2001 - za troskę o najmłodszych i wakacyjną akcję ,,Najpiękniejszy            Dzień Lata” dla dzieci z podkrakowskich wiosek (2001)

Medal zasługi MTKKFza wspieranie działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z okazji 55-lecia (2013)

Order Przyjaźni Dziecięcej – nagroda w najwyższej kategorii honorowej, przyznana przez Kapitułę Dziecięcą w Jaroszowcu za najpiękniejsze dni lata (2012)

Certyfikat Przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach – za życzliwość, pomoc i ofiarność na rzecz dzieci (2002)

 

LINKI ZEWNĘTRZNE

strona Stowarzyszenia ,,Na Rzecz Rozwojuhttp://www.snrr.pl/

Uwolnić Dobro http://www.youtube.com/watch?v=258zNN-TBe8

http://www.bielecka.pl/sd.shtml

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewa_Bielecka

http://www.kobietawiedzawladza.pl/

 

 

tel. +48 511 874 155
tel. +48 693 209 199

ergaomnes@ergaomnes.com.pl
www.ergaomnes.com.pl

 

ERGA OMNES (łac. wobec wszystkich) to znak towarowy powstały w celu kreowania innowacyjnego podejścia do świadczenia usług marketingu politycznego oraz zarządzania własnością intelektualną.

Odpowiadając na potrzeby rynku ERGA OMNES organizuje szkolenia, debaty, konferencje oraz inne wydarzenia kulturalne.

ERGA OMNES to dwie młode kobiety, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Stawiają sobie za zadanie jasno wyznaczać cele i realizować je.

Pod znakiem ERGA OMNES zostały zorganizowane m.in. takie wydarzenia jak: nieformalny zjazd I Szkoły Myślenia w Krakowie, debata (projekt autorski) „Szklany sufit, a może szklana ściana” – marzec 2013 r. oraz debata unijna „tytoniowa (r)ewolucja. Co dalej z dyrektywą?” - czerwiec 2013, obie w Krakowie.

ERGA OMNES nie prowadzi działalności gospodarczej, wszystkie projekty realizowane jak do tej pory miały charakter non-profit.Beata Harnik

Absolwentka zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureatka nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską pt. „Znak renomowany w budowaniu wartości firmy”. Partner w ERGA OMNES. Asystent w Kancelarii Prawnej. Wiceszef Koła Inicjatyw Politycznych. Współtwórca portalu www.poglad.com.pl


Joanna Zarywska

Studentka ostatniego roku studiów magisterskich zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Partner w ERGA OMNES. Sekretarz Koła Inicjatyw Politycznych. Współtwórca portalu www.poglad.com.pl

 

______________________________________________________________________________________________________

dr Anna Olszewska

Kurator wystawy. Dokonała doboru grafik do pokazu "Wiedza Władza " oraz przygotowała i opracowała scenariusz wraz z komentarzami


Kulturoznawca, zajmuje się przekazem wizualnym w nauce. Pochodzi z Lubelszczyzny, mieszka w Krakowie. Ukończyła historię sztuki oraz religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje w Gabinecie Rycin PAU oraz na Wydziale Humanistycznym AGH. Swoje studia nad relacjami pomiędzy sztuką a naukami ogłasza w formie wystaw oraz publikacji im towarzyszących. W ten sposób powstały: „Kosmologia. Obraz świata u progu nowożytności” (w Muzeum UJ, 2009), „My i Oni. Zawiła historia odmienności” (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2011). W ostatnich latach opublikowała serię artykułów poświęconych polskim historykom sztuki, w ramach której rozpatruje stosowane przez nich metody badań (Zofia Ameisenowa, Lech Kalinowski) oraz miejsce humanistyki we współczesnej kulturze polskiej (Mieczysław Porębski).